Welke soorten vennootschappen zijn er?

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen volgende vennootschapsvormen: de (commerciële of burgerlijke) maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap, de stille handelsvennootschap, de vennootschap onder firma (VOF), de gewone commanditaire vennootschap (Comm. V.), de coöperatieve vennootschap met onbeperkte of beperkte aansprakelijkheid (cvoa en cvba), de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba), de starters-bvba (s-bvba), de eenpersoons-bvba (ebvba), de naamloze vennootschap (nv), de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA), het Europees Samenwerkingsverband (ESV), de Europese vennootschap (SE) en de landbouwvennootschap (LV). 

TIP: Naargelang de precieze verwachtingen en eisen van de oprichter(s) zal de ene vorm aantrekkelijker zijn dan de andere. De aansprakelijkheid van de vennoten (beperkt of onbeperkt) en de oprichtingskosten (hoog of laag) zijn in de meeste gevallen de doorslaggevende criteria.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag