Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen waarmee een ondernemer op gestandaardiseerde wijze contracten kan afsluiten. In de meeste gevallen zullen de algemene voorwaarden van de ondernemer de gesloten overeenkomst beheersen, wijzigen of op zijn minst aanvullen. Het is dus van belang dat een ondernemer – vooraleer hij daadwerkelijk handelsrelaties aangaat – bepaalt welke voorwaarden hij essentieel acht. Dit zijn immers afspraken waar hij steeds op kan terugvallen. Consumenten (B2C) moeten deze algemene voorwaarden kunnen doornemen voordat de overeenkomst gesloten wordt. Om die reden is het aangewezen dat de ondernemer zijn algemene voorwaarden toevoegt aan een offerte of bestelbon. In B2B-relaties volstaat het om de algemene voorwaarden aan de factuur toe te voegen. Een loutere verwijzing naar de website is dan weer niet voldoende. 

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag