Wat wordt verstaan onder ‘ontslag om dringende redenen’?

Begaat de werkgever of werknemer een zware fout die de verdere samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, dan heb je te maken met een ‘dringende reden’. In dergelijk geval mag de werkgever of werknemer (naargelang het geval) de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder enige vergoeding aan de tegenpartij te moeten betalen. Zo kan een werkgever zijn werknemer onder andere ontslaan om ‘dringende redenen’ in geval van diefstal of dronkenschap op het werk of om reden van niet-verantwoorde afwezigheid. Omgekeerd kan een werknemer de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld verbreken wanneer de werkgever de werknemer pest of seksueel intimideert, geen of onvoldoende loon uitbetaalt of geen aangifte doet bij de RSZ. Wordt de ‘dringende reden’ aangevochten, dan is het de rechter die vrij oordeelt of de reden daadwerkelijk ‘dringend’ is.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag