Wat te doen bij een arbeidsongeval?

De werknemer die het slachtoffer is van een arbeidsongeval doet er goed aan het voorval onmiddellijk te melden aan zijn werkgever. Elke werkgever is wettelijk verplicht om een arbeidsongeval binnen een termijn van acht kalenderdagen, te tellen vanaf de dag na het ongeval, aan te geven bij zijn arbeidsongevallenverzekeraar. Naargelang deze laatste het ongeval erkent als arbeidsongeval zal de werknemer de geleden schade - zoals medische kosten en loonverlies - al dan niet vergoed zien. Verder kan de werknemer aangifte doen van (tijdelijke of blijvende) arbeidsongeschiktheid bij zijn ziekenfonds.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag