Wat is voltijds brugpensioen?

Het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere voltijds brugpensioen) is een werkloosheidsstatuut dat wordt toegekend aan oudere werknemers die ontslagen worden. Zij krijgen een werkloosheidsuitkering die verhoogd wordt met een aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag) vanwege de ex-werkgever. Of de werknemer kan genieten van het SWT hangt af van het feit of een cao hem dit recht toekent. Die cao bepaalt ook de voorwaarden waar de werknemer aan moet voldoen om te kunnen genieten van het SWT. Zo moet de werknemer onder andere aan bepaalde anciënniteits- en leeftijdsvoorwaarden vold

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag