Wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vzw?

Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid, in tegenstelling tot de vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Zij kan bijgevolg geen contracten afsluiten, geen eigendommen bezitten en geen schenkingen aanvaarden. Elk individueel lid staat (voor zijn specifiek aandeel) met zijn privévermogen in voor de verbintenissen (en aansprakelijkheden) van de feitelijke vereniging. Een vzw kan daarentegen wel zelfstandig overeenkomsten sluiten, eigendommen verwerven en beheren, aansprakelijk zijn, enz. De leden van een vzw zijn in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vzw.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag