Wat is het verschil tussen de raad van bestuur en de algemene vergadering van een vennootschap?

De raad van bestuur is het voornaamste bestuursorgaan van de vennootschap. Alle handelingen die door de wet niet uitdrukkelijk voor de algemene vergadering werden voorbehouden, kunnen door de raad van bestuur worden gesteld. De raad van bestuur zorgt voor het nemen van beslissingen en de uitvoering ervan. Zij draagt ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid. De algemene vergadering bestaat uit de aandeelhouders van de vennootschap. Dit orgaan krijgt een aantal exclusieve bevoegdheden toegekend. De belangrijkste bevoegdheden omvatten de wijziging van de statuten, de goedkeuring van de jaarrekening, het benoemen en ontslaan van bestuurders en het toekennen van een bezoldiging.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag