Wat is het overbruggingsrecht?

Onder bepaalde voorwaarden kunnen zelfstandigen die failliet werden verklaard aanspraak maken op het ‘overbruggingsrecht’. Hetzelfde geldt voor zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet werd verklaard. De gefailleerde dient hiertoe een aanvraag in te dienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op dat van het vonnis van faillietverklaring. De gefailleerde krijgt gedurende maximum 12 maanden maandelijks een uitkering uitbetaald.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag