Wat is het herroepingsrecht?

De consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand/via internet zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn van 14 dagen loopt voor verkoopsovereenkomsten vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument in het bezit komt van het goed en voor dienstenovereenkomsten vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst. Dit kan ofwel via een aangetekend schrijven of via een eenvoudige melding. De wetgeving voorziet echter in een aantal limitatieve opgesomde uitzonderingen waarop de consument geen beroep kan doen op het herroepingsrecht.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag