Wat is een voorkoopclausule?

Een voorkoopclausule verplicht de aandeelhouder, die (een deel van) zijn aandelen wil overdragen, zijn aandelen eerst aan te bieden aan de personen die in de clausule worden genoemd. Die begunstigden kunnen alle aandeelhouders zijn, of slechts een aantal van hen, maar ook derden. De voorkoopclausule kan worden opgenomen in de statuten van de vennootschap, maar ook in aandeelhoudersovereenkomsten.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag