Wat is een onvervreemdbaarheidsclausule?

De onvervreemdbaarheidsclausule, ook wel de blokkeringsclausule genoemd, verbiedt aandeelhouders hun aandelen over te dragen gedurende een bepaalde termijn. Deze clausule wordt vaak gehanteerd door vennootschappen die joint-ventures aangaan. Via de onvervreemdbaarheidsclausule kunnen zij hun partner voor een zekere termijn binden aan het gezamenlijke project. Op die manier kan men voorkomen dat de aandelen tijdens het project worden overgedragen aan een concurrent of aan een insolvabele partner.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag