Wat is een ondergeschikt verband?

Er is sprake van een ‘ondergeschikt verband’ wanneer de arbeidsprestatie geleverd wordt onder het gezag van de werkgever en dit gezag een essentieel element vormt van de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet het recht hebben de arbeid te leiden (bevelen te geven) en te controleren (toezicht te houden). Het volstaat dat de werkgever de juridische mogelijkheid heeft om gezag uit te oefenen op de arbeidsprestatie. In geval van betwisting over het bestaan van een ondergeschikt verband is het de rechter die vrij oordeelt of er daadwerkelijk een gezagsrelatie is. De rechter zal zich daarbij baseren op feitelijke elementen (strikte of eerder weinig tot geen bevelen of richtlijnen, vaste of vrije arbeidstijdregeling, vaste of vrije arbeidslocatie, etc.).

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag