Wat is een gerechtelijke ontbinding van een vennootschap?

Van een gerechtelijke ontbinding is sprake wanneer de ontbinding van een vennootschap gebeurt bij vonnis van de rechtbank, hetzij op verzoek van een belanghebbende (bijvoorbeeld een aandeelhouder), hetzij op verzoek van het Openbaar Ministerie. De rechtbank kan de ontbinding van de vennootschap uitspreken om diverse redenen: het eigen vermogen is gedaald beneden het wettelijk minimumkapitaal, er heersen ernstige meningsverschillen tussen de aandeelhouders of vennoten, er is sprake van een ernstig en voortdurend misbruik van meerderheidspositie, de oprichtingsakte werd niet opgemaakt in authentieke vorm, enz. Het is ook mogelijk dat de statuten voorzien in bepaalde specifieke ontbindingsgronden.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag