Wat is een data protection officer?

Een Data Protection Officer is een natuurlijk persoon die verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met het beschermen van de persoonsgegevens die door een onderneming verwerkt worden. Hij adviseert en informeert de onderneming omtrent de verplichtingen waaraan de onderneming moet voldoen om in orde te zijn met de GDPR en de andere wettelijke regelingen omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Hij is het contactpunt van de onderneming voor vragen en antwoorden omtrent de verwerking van persoonsgegevens en dient hierop ook duidelijke en toegankelijke informatie te verstrekken.

De DPO hoeft niet een persoon te zijn intern van de onderneming, maar kan extern uitbesteed worden.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag