Wat is een curator?

De curator is een advocaat die door de rechtbank van koophandel benoemd wordt en belast wordt met de goede afhandeling van het faillissement. De curator vertegenwoordigt enerzijds de gefailleerde onderneming en anderzijds de gezamenlijke schuldeisers. De curator dient de failliete onderneming te vereffenen en de opbrengst daarvan te gebruiken om de schulden te betalen. De curator verricht deze taak onder het toezicht van de rechter-commissaris.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag