Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Een collectieve arbeidsovereenkomst of cao is een akkoord tussen één of meer representatieve vakbonden en één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties. De overeenkomst omschrijft de rechten en plichten van werknemers en werkgevers (voornamelijk de arbeidsvoorwaarden). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: intersectorale of interprofessionele cao’s (gesloten op nationaal niveau in de Nationale Arbeidsraad en voor verschillende sectoren), sectorale cao’s (gesloten op het niveau van de paritaire (sub)comités en voor één sector of bedrijfstak) en ondernemings- of bedrijfscao’s (gesloten op bedrijfsniveau voor de ganse onderneming, één of meerdere vestigingen of een bepaalde categorie van werknemers).

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag