Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer overkomt tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, en dat een letsel veroorzaakt. Ook het ongeval dat zich voordoet op het normale traject van en naar het werk, wordt als een arbeidsongeval beschouwd. Elk arbeidsongeval veronderstelt in principe een plotselinge gebeurtenis, één of meer externe oorzaken, een letsel (en dus medische kosten) en een oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag