Wat gebeurt er met de personeelsleden bij een faillissement?

De curator kan beslissen om een aantal personeelsleden in dienst te houden om de lopende zaken af te ronden. De loonkosten die daarvoor gemaakt worden, zullen voor alle andere schulden worden uitbetaald. In de meeste gevallen zal de curator evenwel beslissen om de lopende arbeidsovereenkomsten stop te zetten. De ontslagen werknemers hoeven in dergelijk geval geen opzegtermijn te presteren. Zij hebben wel recht op een verbrekingsvergoeding. Ook kunnen zij de betaling van achterstallig loon eisen. De ex-werknemers zijn, net als de fiscus en de RSZ, algemeen bevoorrechte schuldeisers. Toch worden zij niet als eerste uitbetaald. Het gebeurt dat de werknemers uiteindelijk slechts een deel of helemaal niks van hun geld terugzien.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag