Wat als één van de vennoten overlijdt?

In principe gaan de aandelen van de overleden vennoot over op zijn/haar erfgenamen. Gaat het om één van volgende personen, dan kunnen de medevennoten in principe niet voorkomen dat de erfgenaam vennoot wordt: een persoon die reeds vennoot is, de echtgeno(o)t(e) van de overledene, een bloedverwant in rechte lijn, of een persoon die door de statuten toegelaten is. Behoort de erfgenaam niet tot één van deze categorieën, dan moeten de medevennoten hun toestemming geven.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag