Wanneer wordt een vennootschap ontbonden?

De ontbinding en vereffening van de vennootschap kan vrijwillig gebeuren, maar ook gerechtelijk. Wanneer de vennoten zelf beslissen om de vennootschap te ontbinden, spreekt men van een vrijwillige ontbinding. Het is de algemene vergadering die, op voorstel van het bestuursorgaan, beslist over een eventuele ontbinding. Wanneer de ontbinding gebeurt bij vonnis van de rechtbank, gaat het om een gerechtelijke ontbinding. De rechter kan beslissen om een vennootschap te ontbinden op verzoek van een belanghebbende (bijvoorbeeld een aandeelhouder), of op verzoek van het Openbaar Ministerie.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag