Wanneer val ik onder het statuut van de meewerkende echtgenoot?

Wie gehuwd is of contractueel (niet: feitelijk) samenwoont met een zelfstandige wordt beschouwd als ‘meewerkende echtgenoot’ als: deze persoon zijn partner daadwerkelijk bijstaat in de eenmanszaak (niet: vennootschap) diens netto belastbaar inkomen uit een eigen zelfstandige beroepsactiviteit niet hoger ligt dan 3.000 euro per jaar en deze geen persoonlijk inkomen heeft uit een andere activiteit of geen vervangingsinkomen heeft dat recht geeft op een volwaardige dekking in de sociale zekerheid. De meewerkende echtgenoot moet zich aansluiten bij een sociaal zekerheidsfonds en sociale bijdragen betalen. De helpende partner die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, zal – naargelang het geval – beschouwd worden als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, dan wel als toevallige helper.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag