Wanneer kan ik een werknemer met een contract van onbepaalde duur ontslaan wegens langdurige ziekte?

Een werkgever mag een contract voor onbepaalde duur niet beëindigen louter en alleen omdat de werknemer langdurig ziek (6 maanden of meer) is. Dit betekent niet dat de werkgever de zieke werknemer voorgoed in dienst moet houden. De werkgever mag de werknemer wel ontslaan als hij daar een gegronde reden voor kan geven (bijvoorbeeld organisatorische redenen, economische noodwendigheid, het gedrag en/of de geschiktheid van de werknemer, etc.). Die reden moet uitdrukkelijk vermeld worden in de ontslagbrief. De werkgever kan het contract dan beëindigen door een verbrekingsvergoeding te betalen of door de werknemer een opzeggingstermijn te laten presteren (wanneer deze het werk hervat). Indien de arbeidsgeneesheer vaststelt dat de werknemer definitief arbeidsongeschikt is én er geen vervangingswerk is voor de werknemer, is er sprake van ‘medische overmacht’. In dergelijk geval mag de werkgever de werknemer ontslaan zonder opzegging of betaling van een opzeggingsvergoeding.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag