Wanneer kan ik een werknemer met een contract van bepaalde duur ontslaan wegens langdurige ziekte?

De werkgever mag een contract voor bepaalde duur (of voor een duidelijk omschreven werk) van ten minste drie maanden op elk ogenblik beëindigen als de werknemer langdurig ziek (6 maanden of meer) is. De werkgever dient hiervoor wel een verbrekingsvergoeding te betalen. Gaat het om een werknemer die voor minder dan drie maanden onder contract staat, dan mag de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder opzeg of vergoeding beëindigen als de werknemer meer dan 7 dagen afwezig is door een ziekte of ongeval. De werkgever mag dit evenwel slechts doen na de eerste helft van de overeenkomst (als de periode waarin een opzeg betekend kan worden verstreken is). Doet hij dit niet, dan zal hij een opzegtermijn in acht moeten nemen of een verbrekingsvergoeding moeten betalen.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag