Wanneer is iemand een helper?

Een zelfstandige mag zijn partner en familieleden inschakelen om te komen helpen in zijn zaak. Zij zijn niet gebonden door een arbeidsovereenkomst en worden dus niet als werknemers beschouwd. Zij vallen – naargelang het geval – onder één van volgende statuten: zelfstandige helper, toevallige helper of meewerkende echtgenoot/echtgenote. Ook vrienden en kennissen van de zelfstandige kunnen bijspringen in de zaak en in principe onder het statuut van helper vallen. Maar pas op: voor personen die geen familieband hebben met de zelfstandige zal de sociale inspectie het statuut als helper vrijwel nooit aanvaarden. 

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag