Wanneer is de Handelshuurwet op mij van toepassing?

De Handelshuurwet voorziet een specifiek, gunstig regime voor alle handelshuurovereenkomsten. Het is dus handig om na te gaan of de huurovereenkomst op het gebouw dat je gebruikt voor je handelsactiviteiten, als handelshuurovereenkomst beschouwd kan worden. De Handelshuurwet is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een onroerend goed, dat bestemd moet worden tot het uitoefenen van een kleinhandel of ambachtelijk bedrijf. Deze bestemming moet hoofdzakelijk zijn en uitdrukkelijk of stilzwijgend overeengekomen zijn bij het sluiten van de huurovereenkomst of uitdrukkelijk overeengekomen zijn in de loop van de overeenkomst.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag