Voor welke fouten kan de werknemer contractueel aansprakelijk gesteld worden?

De werknemer is enkel contractueel aansprakelijk in geval van bedrog, zware fout of lichte vaak voorkomende fout. Bedrog is een bewuste opzettelijke fout door de werknemer. Het is niet noodzakelijk dat de werknemer ook de gevolgen bewust wou veroorzaken. Een zware fout is een fout die een normale of gemiddelde werknemer in dezelfde omstandigheden niet zou hebben gemaakt. Een lichte fout blijkt uit een herhaling van foutieve handelingen of nalatigheden die wijzen op een gebrek aan beroepsernst.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag