Om welke redenen mag een werkgever een sollicitant weigeren?

De werkgever dient in principe alle sollicitanten gelijk te behandelen en te beoordelen. Het is de werkgever verboden een sollicitant ongunstiger te behandelen omwille van diens leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. Toch is een verschil in behandeling gerechtvaardigd wanneer het gaat om een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste (zo mag een katholieke school bijvoorbeeld een atheïstische leerkracht weigeren of mag een taxibedrijf een chauffeur met epilepsie afwijzen). Gedurende de selectieprocedure mag dus wel naar relevante functievereisten getoetst worden. Ook is een voorkeursbehandeling toegestaan indien daarmee een bepaalde ongelijkheid opgeheven kan worden (bijvoorbeeld positieve discriminatie ten voordele van een kansarme groep). Bij niet-naleving van de anti-discriminatieregels, kan een schadevergoeding geëist worden.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag