Mogen de bestuurders van een vzw hun functie bezoldigd uitoefenen?

In geen geval mag een vzw dividenden uitkeren aan haar bestuurders. De bestuurder van een vzw mag wel een vergoeding krijgen. Gaat het louter en alleen om onkostenvergoedingen, dan worden deze niet als beroepsinkomsten beschouwd. Deze vergoedingen zijn vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Wordt de bestuurder vergoed voor zijn aanwezigheid op bestuursvergaderingen dan is er sprake van zitpenningen of presentiegelden. In de meeste gevallen zullen deze vergoedingen niet langer als vrijwilligersvergoedingen worden aanzien. De bestuurder zal in dergelijk geval wel belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op de vergoeding moeten betalen.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag