Moet een onderneming verplicht een arbeidsreglement hebben?

In principe is elke werkgever wettelijk verplicht een arbeidsreglement op te stellen. Daarnaast moet elke werknemer bij zijn indiensttreding een kopie van het arbeidsreglement ontvangen. Verder moet de werkgever de werknemers steeds op de hoogte brengen van de eventuele wijzigingen aan het arbeidsreglement. De werkgever moet het arbeidsreglement op een gemakkelijk toegankelijke plaats bijhouden, zodat iedere werknemer het document op elk ogenblik kan raadplegen. De wet sluit enkele werkgevers uit van de verplichting een arbeidsreglement op te stellen.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag