Mag een werkgever de e-mails van zijn werknemers openen?

Een werkgever mag in beperkte mate de elektronische communicatie en het surfgedrag van zijn werknemers controleren. Deze controle moet steeds een welbepaald doel voor ogen hebben (bijvoorbeeld de goede werking van de apparatuur verzekeren) en mag niet op systematische basis plaatsvinden. Ook is het van belang dat de werkgever heel transparant is over het gevoerde controlebeleid (bijvoorbeeld door dit op te nemen in het arbeidsreglement). Zo heeft de werkgever het recht om de toegang tot bepaalde websites te verbieden of blokkeren. Daarnaast beperkt de werkgever zich bij voorkeur tot het verzamelen van metagegevens (naar wie zijn de e-mails gericht, hoeveel e-mails worden er gestuurd, wanneer worden de e-mails gestuurd, etc.). In heel uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld wanneer de werknemer kinderporno downloadt of verdacht wordt van diefstal) mag de werkgever de inhoud van professionele en zelfs privé e-mails van de werknemer bekijken. Dit is slechts geoorloofd voor zover deze inmenging in de privacy absoluut noodzakelijk is en zo beperkt mogelijk blijft.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag