Mag een vzw winst maken?

Een vzw mag handelsdaden stellen die haar inkomsten verschaffen. Het is toegelaten dat een vzw winstgevende daden van koophandel stelt. Dit evenwel op twee voorwaarden: deze winsten moeten worden aangewend ter realisatie van het belangeloos doel én de winsten mogen niet verdeeld worden onder leden (noch tijdens het bestaan van de vzw, noch bij de ontbinding ervan). Het is van belang dat de gestelde commerciële handelingen slechts een bijkomstige activiteit uitmaken en niet de hoofdactiviteit van de vzw vormen.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag