Mag een voormalige werknemer concurrentie aangaan met zijn ex-werkgever?

Een voormalige werknemer mag zijn ex-werkgever na de beëindiging van de arbeidsrelatie in principe op een eerlijke wijze beconcurreren. Oneerlijke concurrentie is steeds verboden, zowel tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als na de beëindiging ervan. Bij betwisting zal de rechter op basis van de feiten oordelen of er sprake is van eerlijke dan wel oneerlijke concurrentie. Vaak wenst de werkgever elke vorm van concurrentie (dus ook eerlijke concurrentie), na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, uit te schakelen. Hiertoe kan hij een zogenaamd ‘niet-concurrentiebeding’ opnemen in de arbeidsovereenkomst.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag