Mag de werkgever eenzijdig de arbeidsovereenkomst wijzigen?

De werkgever heeft in beperkte mate het recht de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Van de werknemer mag dus een zekere flexibiliteit verwacht worden. De werkgever mag echter in geen geval de essentiële arbeidsvoorwaarden wijzigen. Doet hij dit toch, dan mag de werknemer de arbeidsovereenkomst onmiddellijk verbreken en een opzeggingsvergoeding eisen. Volgende arbeidsvoorwaarden worden in de meeste gevallen als essentieel gezien: het loon, de arbeidsplaats, de arbeidstijdregeling, de functie en de aard van het werk. In geval van betwisting is het de rechter die vrij oordeelt of een bepaalde arbeidsvoorwaarde daadwerkelijk ‘essentieel’ is voor de partijen.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag