Kan mijn vennootschap failliet gaan?

In principe kunnen enkel vennootschappen met commerciële doelstellingen failliet verklaard worden. Vennootschappen die geen daden van koophandel beogen (maar bijvoorbeeld de uitoefening van een vrij beroep, zoals arts of advocaat) kunnen niet failliet verklaard worden. Een vennootschap kan failliet gaan wanneer het duidelijk is dat deze haar schuldeisers niet meer kan betalen. Enkele onbetaalde schulden volstaan niet om failliet verklaard te worden. Er moet sprake zijn van een een gebrek aan liquiditeit dat van blijvende aard is. Een vennootschap die slechts tijdelijk haar schulden niet kan betalen, kan geen faillissement aanvragen. Een gerechtelijke reorganisatie aanvragen is wel een optie. Het is de rechter die vrij beslist of de vennootschap voldoet aan de voorwaarden voor een faillissement.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag