Kan ik opnieuw starten na een faillissement?

De gefailleerde kan na de sluiting van het faillissement in principe steeds een nieuwe onderneming starten. Het is geen vereiste dat de gefailleerde verschoonbaar werd verklaard. Wie geen verschoonbaarheid geniet en een nieuwe zaak start, zal met de opbrengsten wel de nog openstaande schulden bij zijn oude schuldeisers moeten afbetalen. Is de rechter van oordeel dat de gefailleerde een kennelijk zware fout beging, dan kan de gefailleerde een beroepsverbod opgelegd krijgen. De zelfstandige handelaar kan een algemeen verbod krijgen om een nieuwe handelsactiviteit te starten. Verder kan de gefailleerde het verbod krijgen om persoonlijk, of via een tussenpersoon, de functie van bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap op zich nemen. De rechtbank van koophandel kan een beroepsverbod tot 10 jaar uitspreken. Er is geen minimumtermijn.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag