Kan een werknemer van een vzw tevens bestuurder zijn?

Een werknemer in een vzw kan tevens bestuurder zijn van dezelfde vzw indien twee voorwaarden cumulatief vervuld zijn: de taken van de werknemer moeten inhoudelijk volledig losstaan van zijn rol als bestuurder, en de werknemer moet in ondergeschikt verband werken. Aangezien het de raad van bestuur die als werkgever optreedt, zal het evenwel niet evident zijn om aan te tonen dat een dergelijke band van ondergeschiktheid voorhanden is. Om die reden is het niet aan te raden dat een werknemer van de vzw een bestuursmandaat opneemt in dezelfde vereniging. In het andere geval is het aangewezen de werknemer-bestuurder niet te laten deelnemen aan stemmingen die personeelsaangelegenheden betreffen.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag