Kan een vzw failliet gaan?

Een vzw kan niet failliet verklaard worden. Kan de vzw haar financiële verplichtingen niet meer nakomen, dan hebben de schuldeisers volgende opties: zij kunnen de ontbinding van de vzw vorderen, waarna het vermogen van de vzw onder hen verdeeld wordt; of als de vzw hoofdzakelijk commerciële activiteiten uitoefende in strijd met de wet of de statuten, kunnen zij aan de rechter vragen de vzw te herkwalificeren tot een handelsmaatschappij die wél failliet verklaard kan worden; of als zij bewijs kunnen leveren van wanbeheer of fraude vanwege de bestuurders, dan kunnen zij de bestuurders persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schulden van de vzw.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag