Kan een minderjarige een werknemer zijn?

Een minderjarige kan een arbeidsovereenkomst sluiten onder bepaalde voorwaarden. De minderjarige moet 15 jaar of ouder zijn en mag niet langer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht. De voltijdse leerplicht eindigt hoe dan ook na het bereiken van de leeftijd van 16 jaar. Verder zal het minderjarig kind tot zijn 16e de toestemming nodig hebben van zijn ouders. Het valt aan te raden de ouders steeds te betrekken bij de besprekingen. In het andere geval riskeer je dat de ouders verzet aantekenen. Verder gelden bijzondere voorwaarden met betrekking tot de arbeidsduur, overwerk, rusttijden, nachtarbeid, etc. Het is aan minderjarigen bovendien verboden bepaalde (gevaarlijke of onzedelijke) beroepen uit te oefenen.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag