Is een ondernemingsraad verplicht?

Alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen dienen verplicht een ondernemingsraad te installeren. Hetzelfde geldt voor alle ondernemingen die bij de vorige verkiezingen een raad oprichtten (of hadden moeten oprichten), ook al is het personeelsbestand intussen gedaald onder de 100 werknemers (maar niet lager ligt dan gemiddeld 50 werknemers). Enkel de onderneming die gewoonlijk gemiddeld minstens 100 werknemers tewerkstelt, moet sociale verkiezingen organiseren voor de leden van de ondernemingsraad. In de onderneming die minder dan 100 werknemers heeft wordt dit mandaat uitgeoefend door de werknemersafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag