In welke gevallen kunnen de leden van een vzw toch persoonlijk aansprakelijk gesteld worden?

Indien de vzw haar verbintenissen niet nakomt, kunnen de leden in principe niet individueel aansprakelijk gesteld worden. De leden dienen dan wel te handelen als een ‘goede huisvader’. Dit houdt in dat zij de vereniging op een normale, voorzichtige en redelijke wijze moeten beheren. Wanneer er fraude gepleegd wordt, of wanneer er sprake is van wanbeheer, kunnen de leden van de vzw toch persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dit is ook het geval wanneer de bestuurders handelsdaden hebben gesteld in strijd met de statuten.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag