Hoeveel uren mag een werknemer dagelijks maximaal werken?

In principe mag een werknemer in België dagelijks niet meer dan 8 uren werken. Het is evenwel mogelijk dat dit maximum voor een bepaalde bedrijfssector lager ligt. Om te weten of dit voor jouw sector het geval is, bekijk je best even de cao die door jouw paritair comité gesloten is. De dagelijkse grens van 8 uren kan opgetrokken worden naar 9 wanneer de werknemer niet meer dan vijf en een halve dag per week werkt. Dit wil zeggen dat de werknemer per week ten minste een halve rustdag heeft, naast de wekelijkse rustdag (in principe zondag).  Werknemers die wegens de afstand van de werkplaats tot de woon- of verblijfplaats meer dan 14 uren per dag van huis verwijderd zijn, mogen dagelijks 10 uren werken. In bepaalde gevallen mag de dagelijkse arbeidsduur zelfs 11 uren (bijvoorbeeld bij ploegwerk en overwerk) of 12 uren (werkzaamheden die wegens hun aard niet mogen onderbroken worden) bedragen. Let op: naast de daggrens moet ook steeds rekening gehouden worden met de weekgrens.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag