Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen?

Hoeveel sociale bijdragen je moet betalen, zal afhangen van wat je de voorbije jaren hebt verdiend. Hoe hoger jouw jaarlijkse netto belastbaar beroepsinkomen, hoe meer sociale bijdragen je zal moeten betalen. Het is bijgevolg vanzelfsprekend dat een zelfstandige in bijberoep minder sociale bijdragen moet betalen dan een zelfstandige in hoofdberoep. Het bijdragepercentage bedraagt voor de overgrote meerderheid van de zelfstandigen 21% per jaar, zolang het inkomen lager is dan 57.415,68 EUR. Op de inkomstenschijf van 57.415,68 EUR tot 84.612,53 EUR is een bijdrage van 14,16% verschuldigd. Op het inkomen boven 84.612,53 EUR is geen sociale bijdrage verschuldigd. Ben je een starter, dan betaal je gedurende het eerste volledige bijdragejaar voorlopige sociale bijdragen, aan een lager percentage (20,5%). 

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag