Hoe verloopt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord?

Werkgever en werknemer kunnen op elk ogenblik de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord stopzetten. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord kan in principe mondeling gebeuren. Om bewijsmoeilijkheden te vermijden is het evenwel aangeraden dit akkoord schriftelijk vast te leggen. In principe leidt het akkoord tot de onmiddellijke beëindiging van de bestaande arbeidsovereenkomst zonder enige vergoeding. Partijen kunnen echter onderling de voorwaarden van de beëindiging bepalen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een opzegtermijn en een beëindigingsvergoeding voorzien.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag