Hoe verleng ik mijn handelshuurovereenkomst?

De handelshuur kan niet verlengd worden, enkel hernieuwd. De handelshuurder kan na het verstrijken van de initiële huurperiode de hernieuwing van de huurovereenkomst vragen, tot driemaal toe. De hernieuwing kan, in tegenstelling tot de initiële overeenkomst, voor een periode van minder dan negen jaar bedongen worden, hetwelk moet vastgelegd worden in een authentieke akte of een voor de Vrederechter afgelegde verklaring. De handelshuurder die om hernieuwing vraagt moet dezelfde handel voortzetten, tenzij de partijen onderling iets anders zouden overeenkomen. Opgelet, de huurder moet zelf om hernieuwing vragen: zij gebeurt nooit automatisch. Er zijn bovendien een reeks formaliteiten die gerespecteerd moeten worden.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag