Hoe lang moet ik een factuur bewaren?

De fiscus verplicht handelaren, ook online-handelaren, om de facturen alsook de loonfiches, attesten en bankdocumenten 7 jaar lang te bewaren op straffe van administratieve sancties van de fiscus. De termijn begint te lopen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar van sluiting van de facturen. Verder is het aangewezen facturen als bewijsstuk bij te houden. Zo kan men als consument zich enkel beroepen op het herroepingsrecht indien men een factuur of een betalingsbewijs kan bewijzen.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag