Hoe kunnen wij de vzw beëindigen?

De vrijwillige ontbinding van een vzw gebeurt aan de hand van een stemming op de algemene vergadering. Op de AV dient 2/3e van de leden vertegenwoordigd te zijn. Verder moet de beslissing tot ontbinding gedragen worden door 4/5e van de vertegenwoordigde leden. Na de vereffening-verdeling van de vzw moet de beslissing tot ontbinding samen met het verslag van de algemene vergadering worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De beslissing tot ontbinding wordt vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag