Hoe kan ik de maatschappelijke zetel van mijn vennootschap verplaatsen?

Wil men de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied, dan volstaat in principe een eenvoudige beslissing vanwege het bestuursorgaan. Het is wel vereist dat de statuten uitdrukkelijk bepalen dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft de zetel te verplaatsen. In het geval de zetel verplaatst wordt naar een ander taalgebied, is een beslissing van een buitengewone algemene vergadering hoe dan ook noodzakelijk. Hier is immers een statutenwijziging vereist, aangezien de statuten moeten worden omgezet in een andere taal.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag