Hoe kan ik als werknemer een contract van bepaalde duur stopzetten?

De werknemer die zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur wenst te beëindigen, beschikt over verschillende opties:

  1. de overeenkomst opzeggen gedurende de eerste helft van de arbeidsovereenkomst mits prestatie van een toereikende opzeggingstermijn (deze eerste helft mag geen zes maanden overschrijden),
  2. de overeenkomst onmiddellijk beëindigen om dringende reden zonder betaling van een vergoeding (indien een dergelijke ‘dringende reden’ voorhanden is),
  3. de overeenkomst verbreken zonder opzeggingstermijn met betaling van een verbrekingsvergoeding,
  4. of de overeenkomst in onderling overleg met de werknemer stopzetten, met of zonder vergoeding.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag