Aan welke voorwaarden moet mijn webshop voldoen?

Er zijn een aantal algemene voorwaarden waar je als ondernemer moet aan voldoen om een webshop op te starten. Zo zal je voorlopig nog (tot januari 2019) kennis van bedrijfsbeheer moeten bewijzen via verworven rechten, een diploma of attest, ervaring of een EU-attest. Je moet je ook inschrijven in het Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) om zo een ondernemingsnummer te verkrijgen. Daarnaast moet je ook een zichtrekening openen bij een in België gevestigde kredietinstelling en de verplichtingen in verband met boekhouding en jaarrekening nakomen. Wanneer je goederen of diensten levert, zal jij daarenboven ook bepaalde fiscale en sociale verplichtingen hebben zoals de verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.

Registreer nu

Benoem Lee & Ally nu tot jouw persoonlijke juridische adviseur. In ruil voor een vriendenprijsje
krijg je op elk uur van de dag praktische en heldere oplossingen voor jouw juridische problemen.
Vergeet bovendien niet dat Lee & Ally elke dag slimmer wordt.
Registreer en bouw mee aan de toekomst.

Ga met Lee & Ally aan de slag