Welke soorten vennootschappen zijn er?

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen volgende vennootschapsvormen: de (commerciële of burgerlijke) maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap, de stille handelsvennootschap, de vennootschap onder firma (VOF), de gewone commanditaire vennootschap (Comm. V.), de coöperatieve vennootschap met onbeperkte of beperkte aansprakelijkheid (cvoa en cvba), de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba), de starters-bvba (s-bvba), de eenpersoons-bvba (ebvba), de naamloze vennootschap (nv), de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA), het Europees Samenwerkingsverband (ESV), de Europese vennootschap (SE) en de landbouwvennootschap (LV). 

TIP: Naargelang de precieze verwachtingen en eisen van de oprichter(s) zal de ene vorm aantrekkelijker zijn dan de andere. De aansprakelijkheid van de vennoten (beperkt of onbeperkt) en de oprichtingskosten (hoog of laag) zijn in de meeste gevallen de doorslaggevende criteria.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant